arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat

Mocht u te maken met ontslag, arbeidsongeschiktheid of heeft u een arbeidsconflict? Een arbeidsrecht advocaat kan u hierbij van dienst zijn. Bespreek samen met een arbeidsrecht uw situatie en bekijk wat u kunt verwachten in deze situatie om zo duidelijk te verschaffen en mogelijke opties en vervolgstappen door te nemen.

Heeft u een arbeidsrechtadvocaat nodig voor uw situatie? Als werknemer of werkgever krijgt u namelijk te maken met vele verschillende arbeidsrechtelijke situaties. Om kosten en tijd te besparen, is het verstandig om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen en adviseren bij het oplossen van arbeidsgeschillen. Ook bij een loonvordering, ontslag van een medewerker of het opstellen van documenten is het raadzaam om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. Neem contact op met een advocaat arbeidsrecht. Arbeidsrecht-Advocaten.nl heeft altijd arbeidsrecht advocaten werkzaam in uw regio.

Hulp van een arbeidsrecht advocaat bij ontslag

Het ontslagrecht is een speciaal onderdeel binnen het arbeidsrecht. In het ontslagrecht zijn er tal van voorwaarden opgenomen waarmee een arbeidsovereenkomst beëindigt kan worden. Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als hiervoor ook een geldige reden voor is. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld wangedrag, disfunctioneren, een verstoorde werkrelatie of een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Indien u te maken heeft met het ontslagrecht en hiervoor juridische ondersteuning zoekt dan kan een arbeidsrecht advocaat u met raad en daad bijstaan.

Mocht er sprake zijn van werkweigering, fraude of diefstal dan heeft de werkgever de mogelijkheid om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit moet met naleving van de wettelijke vereisten en de werkgever dient dit ook te bewijzen. Voor de werknemer kan ontslag op staande voet grote gevolgen hebben aangezien de werknemer geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering en een ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst controleren of opstellen

Als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden dan kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Met hulp van een arbeidsrecht advocaat kunt u ontslag overeenkomen in een vaststellingsovereenkomst. U kunt in deze beëindigingsregeling allerlei afspraken maken. Bijvoorbeeld over het terugbetalen van studiekosten, concurrentiebeding, vakantiedagen, referenties en andere belangrijke onderwerpen. In de definitieve ontslagregeling komen dan alle details te staan over een geregeld ontslag, zoals een ontslagvergoeding, opzegtermijn en vrijstelling van werk.

Juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrechtadvocaat geeft snel en deskundig juridisch advies. Hieronder staat een opsomming van onderwerpen binnen het arbeidsrecht waarmee een arbeidsrecht advocaat u kan helpen.

  • Arbeidsovereenkomsten
  • Arbeidsvoorwaarden
  • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
  • Loon en pensioen
  • Reorganisatie
  • Ontslag
  • Vaststellingsovereenkomst
  • Ontslagvergoeding
  • Concurrentiebeding en relatiebeding
  • Arbeidsconflicten