Aansprakelijkheid

Met aansprakelijkheidsrecht wordt het recht met betrekking tot aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad bedoeld.

Om de tegenstelling met aansprakelijkheid wegens niet-nakoming van een verbintenis uit overeenkomst aan te geven wordt ook wel gesproken van buitencontractuele of delictuele aansprakelijkheid.

Het primaire doel van het aansprakelijkheidsrecht is herstel of compensatie van geleden schade. Daarnaast kan er een preventieve, gedragscorrigerende werking van uitgaan. Een derde doel van het aansprakelijkheidsrecht kan genoegdoening zijn in de zin van erkenning voor het feit dat men schade heeft geleden.

We staan u graag bij in het beoordelen van aansprakelijkheidskwesties en het vorderen van schadevergoeding.