info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

 

Personen- en familierecht: Verandering van de fiscale aftrek partneralimentatie heeft grote gevolgen!
Het kabinet verlaagt per 1 januari 2020 de fiscale aftrek van partneralimentatie. In stappen zal deze maatregel vanaf 1 januari van 51,95 procent dalen naar uiteindelijk 37 procent in 2023. De netto hoogte van een te betalen partneralimentatie is bepaald op een percentage van de draagkracht. Dit bedrag wordt fiscaal gebruteerd. De alimentatieplichtige geniet immers over het te betalen bedrag een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel wordt per bovengenoemde datum dus aanzienlijk lager. Hierdoor gaat een alimentatieplichtige bruto minder alimentatie betalen.

Het verschil in te betalen alimentatie kan nu al, aan de hand van een nieuw op te maken draagkrachtberekening, tot op de cent nauwkeurig berekend worden. Wellicht zijn deze veranderingen ook voor u relevant. Twijfel niet te lang. Kom vandaag nog in actie! Met dit in de hand de alimentatieplichtige nu op voorhand de alimentatiegerechtigde de vraag kan stellen of vanaf 1 januari 2020 ingestemd wordt met het betalen van een lager bedrag. Wordt hierop niet of negatief gereageerd, dan is het raadzaam om nu al een procedure op te starten teneinde ook tot deze gewenste verlaging per 1 januari a.s. te komen.

Immers wordt zo’n procedure pas in 2020 opgestart niet te verwachten valt dat de ingangsdatum van de gewenste verlaging met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 gezet wordt. Enkele maanden zonder verlaging lijken dan hiermede te worden gemist. Wacht dus niet tot 2020 indien het bovengenoemde in uw situatie speelt. Laat nu alvast een herberekening maken en anticipeer daarop. Mocht u vragen hebben rondom dit onderwerp twijfel dan niet om contact op te nemen.

Geplaatst: 17-09-2019

 

Bank- en effectenrecht: Financiële instellingen verplicht specificaties aanleveren
Zoals bekend vallen doorlopende kredieten onder de wet op het consumentenkrediet. Consumenten gaan een overeenkomst aan met een kredietverstrekker naar keuze. Hieruit vloeien wederzijdse verplichtingen voort. Met het oog op transparantie en om de normen uit deze wet te toetsen is een financiële instelling verplicht tot het specificeren van de betalingen. Veel financiële instellingen specificeren echter niet of niet volledig. Zelfs na aandringen van consumenten en klanten geven banken vaak niet thuis.

In diverse rechtszaken vragen de rechters aan bijvoorbeeld ABN AMRO om nader te specificeren. Het tonen van financiële jaaroverzichten, met daarop bijvoorbeeld het opgebouwde spaarsaldo, is niet genoeg.  Een bindende uitspraak van het Kifid leert dat financiële instelling verplicht worden om specifieke overzichten te verstrekken: “Het voorgaande leidt de Commissie tot de conclusie dat de klacht van Consument gegrond is. Om die reden wordt de vordering van Consument toegewezen en dient de Bank alsnog aan Consument een schriftelijke specificatie waarop de hoofdsom, de rente over 2016 en de rente over 2017 vermeld staan, te verstrekken”. Naast bovengenoemde zaak spelen er velen vergelijkbare kwesties. Recent onderzoek heeft aangetoond dat ABN AMRO duizenden euro’s aan inkomsten per kredietovereenkomst niet kan of wil specificeren. Hier komt per heden dus verandering in. Met behulp van bovenstaande uitspraak bent u in staat om specificaties op te vragen.

Wellicht heeft u te veel afbetaald zonder dat u zich hiervan bewust bent. Zonder een specificatie kan het overzicht misschien onvolledig zijn. Uit de praktijk blijkt dat een consument vaak een minder sterke positie heeft ten opzichte van de financiële instelling. Een juridisch expert kan u hier een toegevoegde waarde leveren. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van bank- en effectenrecht en staan u graag bij in vergelijkbare kwesties.

Geplaatst: 11-10-2019

 

Personen- en familierecht: Nieuwe indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie is bekend!
Het indexeringspercentage voor kinder- en partneralimentatie per 1 januari 2020 is onlangs bekend gemaakt. Voor 2020 is het indexcijfer voor de kinder- en partneralimentatie vastgesteld op 2,5 %. De hoogte van deze indexering wordt ieder jaar in november vastgesteld en bekend gemaakt. De verhoging wordt gebaseerd op de gemiddelde stijging van de lonen en het prijsniveau in Nederland. Voor 2020 is dit percentage dus vastgesteld op 2,5 procent. Het is uiteraard al mogelijk om een automatische betaling op het nieuwe geïndexeerde alimentatiebedrag aan te passen. Wenst u meer informatie te ontvangen over dit onderwerp, heeft u andere familierechtelijke vragen, of heeft u juridisch advies nodig? Neem dan geheel vrijblijvend contact op.

Geplaatst: 15-11-2019