info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

 

Personen- en familierecht: Verandering van de fiscale aftrek partneralimentatie heeft grote gevolgen! 

Het kabinet verlaagt per 1 januari 2020 de fiscale aftrek van partneralimentatie. In stappen zal deze maatregel vanaf 1 januari van 51,95 procent dalen naar uiteindelijk 37 procent in 2023. De netto hoogte van een te betalen partneralimentatie is bepaald op een percentage van de draagkracht. Dit bedrag wordt fiscaal gebruteerd. De alimentatieplichtige geniet immers over het te betalen bedrag een fiscaal voordeel. Dit fiscale voordeel wordt per bovengenoemde datum dus aanzienlijk lager. Hierdoor gaat een alimentatieplichtige bruto minder alimentatie betalen.

Het verschil in te betalen alimentatie kan nu al, aan de hand van een nieuw op te maken draagkrachtberekening, tot op de cent nauwkeurig berekend worden. Wellicht zijn deze veranderingen ook voor u relevant. Twijfel niet te lang. Kom vandaag nog in actie! Met dit in de hand de alimentatieplichtige nu op voorhand de alimentatiegerechtigde de vraag kan stellen of vanaf 1 januari 2020 ingestemd wordt met het betalen van een lager bedrag. Wordt hierop niet of negatief gereageerd, dan is het raadzaam om nu al een procedure op te starten teneinde ook tot deze gewenste verlaging per 1 januari a.s. te komen.

Immers wordt zo’n procedure pas in 2020 opgestart niet te verwachten valt dat de ingangsdatum van de gewenste verlaging met terugwerkende kracht op 1 januari 2020 gezet wordt. Enkele maanden zonder verlaging lijken dan hiermede te worden gemist. Wacht dus niet tot 2020 indien het bovengenoemde in uw situatie speelt. Laat nu alvast een herberekening maken en anticipeer daarop. Mocht u vragen hebben rondom dit onderwerp twijfel dan niet om contact op te nemen.

Geplaatst: 17-09-2019

 

Bank- en effectenrecht: ABN AMRO kan betalingen in veel gevallen niet specificeren 

Zoals bekend vallen doorlopende kredieten onder de wet op het consumentenkrediet. Consumenten gaan een overeenkomst aan met een kredietverstrekker. Hieruit vloeien wederzijdse verplichtingen voort. Met het oog op transparantie en om de normen uit deze wet te toetsen is een financiële instelling verplicht tot specificeren. Veel financiële instellingen specificeren niet of nauwelijks. Ook na aandringen van consumenten geven banken vaak niet thuis. Zo ook de ABN AMRO.

In diverse zaken vragen de rechters de banken aan ABN AMRO om te specificeren. Dit doen zij namelijk structureel niet. Vaak hebben ze de originele overeenkomsten niet meer in haar bezit. Als de bank niet kan of wil specificeren, komt de vraag op: heeft de bank iets te verbergen? Innen ze onterecht (te veel) geld?

Uit onderzoek blijkt dat ABN AMRO duizenden euro’s aan inkomsten per kredietovereenkomst (enkele honderden miljoenen in totaal) niet kan of wil specificeren en dat na gewoon rekenen blijkt dat schulden al lang zijn terugbetaald. In veel gevallen zelfs meer dan dat. Er staan duizenden flexibele doorlopende kredieten uit. Hoeveel daarvan zijn er al lang afbetaald door burgers? Iedereen heeft op z’n minst het recht om zijn bank om opheldering te vragen en om specificatie te vragen.

Wellicht heeft u te veel afbetaald zonder dat u zich hiervan bewust bent. Zonder een specificatie kan het overzicht misschien onvolledig zijn. Uit de praktijk blijkt dat een consument vaak een minder sterke positie heeft ten opzichte van de financiële instelling. Een juridisch expert kan u hier een toegevoegde waarde leveren. Onze advocaten hebben ruime ervaring op het gebied van bank- en effectenrecht en staan u graag bij in vergelijkbare kwesties.

Geplaatst: 11-10-2019