arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht advocaat

Mocht u te maken met ontslag, arbeidsongeschiktheid of heeft u een arbeidsconflict? Een arbeidsrecht advocaat kan u hierbij van dienst zijn. Bespreek samen met een arbeidsrecht uw situatie en bekijk wat u kunt verwachten in deze situatie om zo duidelijk te verschaffen en mogelijke opties en vervolgstappen door te nemen.

Heeft u een arbeidsrechtadvocaat nodig voor uw situatie? Als werknemer of werkgever krijgt u namelijk te maken met vele verschillende arbeidsrechtelijke situaties. Om kosten en tijd te besparen, is het verstandig om u goed te laten informeren over uw rechten en plichten. Een arbeidsrecht advocaat kan u helpen en adviseren bij het oplossen van arbeidsgeschillen. Ook bij een loonvordering, ontslag van een medewerker of het opstellen van documenten is het raadzaam om een arbeidsrecht advocaat in de arm te nemen. Neem contact op met een advocaat arbeidsrecht. Arbeidsrecht-Advocaten.nl heeft altijd arbeidsrecht advocaten werkzaam in uw regio.

Hulp van een arbeidsrecht advocaat bij ontslag

Het ontslagrecht is een speciaal onderdeel binnen het arbeidsrecht. In het ontslagrecht zijn er tal van voorwaarden opgenomen waarmee een arbeidsovereenkomst beëindigt kan worden. Een werkgever kan een werknemer alleen ontslaan als hiervoor ook een geldige reden voor is. Hierbij moet u denken aan bijvoorbeeld wangedrag, disfunctioneren, een verstoorde werkrelatie of een ontslag om bedrijfseconomische redenen. Indien u te maken heeft met het ontslagrecht en hiervoor juridische ondersteuning zoekt dan kan een arbeidsrecht advocaat u met raad en daad bijstaan.

Mocht er sprake zijn van werkweigering, fraude of diefstal dan heeft de werkgever de mogelijkheid om de werknemer op staande voet te ontslaan. Dit moet met naleving van de wettelijke vereisten en de werkgever dient dit ook te bewijzen. Voor de werknemer kan ontslag op staande voet grote gevolgen hebben aangezien de werknemer geen aanspraak kan maken op een WW-uitkering en een ontslagvergoeding.

Vaststellingsovereenkomst controleren of opstellen

Als er sprake is van een ontslag met wederzijds goedvinden dan kan er een vaststellingsovereenkomst worden opgesteld. Met hulp van een arbeidsrecht advocaat kunt u ontslag overeenkomen in een vaststellingsovereenkomst. U kunt in deze beëindigingsregeling allerlei afspraken maken. Bijvoorbeeld over het terugbetalen van studiekosten, concurrentiebeding, vakantiedagen, referenties en andere belangrijke onderwerpen. In de definitieve ontslagregeling komen dan alle details te staan over een geregeld ontslag, zoals een ontslagvergoeding, opzegtermijn en vrijstelling van werk.

Juridisch advies van een arbeidsrecht advocaat

Een arbeidsrechtadvocaat geeft snel en deskundig juridisch advies. Hieronder staat een opsomming van onderwerpen binnen het arbeidsrecht waarmee een arbeidsrecht advocaat u kan helpen.

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Ziekte, arbeidsongeschiktheid en reïntegratie
 • Loon en pensioen
 • Reorganisatie
 • Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontslagvergoeding
 • Concurrentiebeding en relatiebeding
 • Arbeidsconflicten
echtscheidingsadvocaat

Echtscheidingsadvocaat nodig?

U dient zich te realiseren dat als u gaat scheiden van uw partner dit een zeer ingrijpende gebeurtenis is. Dit gaat vaak samen met hevige emoties en grote veranderingen voor u, uw partner en uw eventuele kinderen. Enkele zaken waarover u moet nadenken en regelen zijn alimentatie (partneralimentatie en/of kinderalimentatie), verdeling van bezittingen en schulden, pensioen, de echtelijke woning, omgangsregeling en afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden.

Het is cruciaal dat u zich vanaf het begin van een scheiding professioneel laat begeleiden en adviseren door een ervaren en gespecialiseerde echtscheidingsadvocaat. U kunt informatie inwinnen bij een echtscheidingsadvocaat over hoe u zich het beste kunt voorbereiden op de scheiding. Met hierbij als doel om uit elkaar te gaan op een goede en respectvolle manier. Een echtscheidingsadvocaat kan beamen dat wanneer u er samen uitkomt dit het beste resultaat oplevert voor de toekomst. Een echtscheidingsadvocaat zal er daarnaast alles aan doen om te realiseren dat u krijgt waar u recht op heeft en zorgen dat de echtscheiding tot een goed einde wordt gebracht.

Waar krijgt u mee te maken bij een scheiding?

Bij een echtscheiding spelen verschillende materiële en immateriële belangen. Deze belangen zijn meestal vrij complex waardoor waardoor een goede begeleiding van uw scheiding door een echtscheidingsadvocaat een groot goed is. Hierbij kunt u kiezen om samen met uw partner een advocaat in te schakelen. De advocaat zal dan in samenspraak met u beide tot een oplossing komen waarbij gelet wordt op ieders belangen en wat zal leiden tot tevredenheid van beide partners. Een andere manier is om twee echtscheidingsadvocaten in te schakelen, waarbij elke scheidingsadvocaat opkomt voor de belangen van zijn of haar cliënt. De onderhandelingen tussen beide partners zal dan verlopen via de echtscheidingsadvocaten. Het nadeel van twee advocaten zijn voornamelijk de hogere kosten die dit met zich meebrengt. Dit komt meestal voor wanneer beide partners niet in goed overleg zijn met elkaar.

Waar kan een echtscheidingsadvocaat u bij helpen?

Een scheidingsadvocaat kan u juridisch bijstaan gedurende het gehele scheidingsproces. Hierbij kunt u denken aan onderstaande zaken:

 • Boedelverdeling
 • Ouderschapsplan
 • Kinderalimentatie
 • Partneralimentatie
 • Echtscheidingsconvenant opstellen
 • Omgangsregeling
 • Gemeenschap van goederen
 • Pensioen
 • Echtscheidingsmediation
 • Huwelijkse voorwaarden
 • Echtscheidingsbeschikking indienen
 • Scheiding van tafel en bed
 • Onderneming
 • Voorlopige voorzieningen

Is een scheidingsadvocaat verplicht?

Het is wettelijk verplicht om een echtscheidingsadvocaat in te schakelen aangezien een echtscheidingsbeschikking alleen ingediend kan worden bij de rechtbank door een scheidingsadvocaat. Alleen een echtscheidingsadvocaat is namelijk bevoegd om echtscheidingsprocedures te voeren bij de rechtbank. Dit kan en mag u niet zelf doen.

Benodigde documentatie voor een scheidingsadvocaat

Als u langsgaat bij een echtscheidingsadvocaat is het belangrijk dat u onderstaande papieren en documenten meeneemt naar de afspraak. Dit geeft de scheidingsadvocaat inzicht in uw situatie en kan u dan zo goed mogelijk helpen bij uw echtscheidingszaak.

 • Hypotheekakte of huurovereenkomst
 • Overzicht van uw bankrekeningen
 • Overzicht van uw spaar- en beleggingsrekeningen
 • Drie recente jaaropgaven (loonstroken en/of uitkeringsspecificaties)
 • Drie aangiften van de inkomstenbelasting
 • Pensioenoverzicht
 • Overzicht van schulden
 • Andere relevante financiële informatie

Contacteer een echtscheidingsadvocaat

Als u een echtscheidingsadvocaat in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven of ergens anders in Nederland zoekt dan bent u bij Advocatenkantoren.nl op de juiste plek. Bekijk alle gespecialiseerde echtscheidingsadvocaten en vergelijk op basis van uurtarief, ervaring, regio en specialisatie. Laat u tijdig bijstaan door een echtscheidingsspecialist!

Advocaat Kerkrade

Advocaat Kerkrade

Indien u een juridisch probleem of conflict heeft dan is het raadzaam om een jurist of advocaat Kerkrade in te schakelen die u rechtshulp kan verlenen. Bij particulieren zijn er veelvoorkomende conflicten rondom huurrecht, erfrecht, strafrecht, arbeidsrecht en personen- en familierecht. Ondernemers krijgen juist weer te maken met ondernemingsrecht, incassorecht, belastingrecht, verbintenissenrecht en vastgoedrecht. Eenvoudige problemen zijn vaak zelf op te lossen maar bij complexe zaken is deskundig advies van een advocaat onmisbaar. Een advocaat Kerkrade heeft verstand van zaken van de wetgeving en weet daarom ook exact wat uw rechten zijn. Een goede advocaat heeft de juiste kennis in huis en is ervaren in het oplossen van uw juridisch probleem of conflict.

Het is ook verstandig om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen als u te maken heeft met een probleem. Want voorkomen is natuurlijk nog altijd beter dan genezen. Een advocaat Kerkrade kan u inzicht geven in uw rechtspositie en zo weet u precies welke stappen u dient te nemen. Een brief of gesprek met een advocaat is vaak al voldoende om een onaangename gelegenheid op te lossen. Als u dit niet doet dan is er de kans dat de zaak juist gecompliceerd wordt wat weer grote gevolgen kan hebben zoals veel hogere kosten. Het is dus wenselijk dat particulieren en ondernemers tijdig een advocaat contacteren om zo de gevolgen zo klein mogelijk te houden en de zaak op een juiste manier op te lossen.

In ’t Ven is uw advocaat in Kerkrade

Advocatenkantoor In ’t Ven is een vakkundig advocatenkantoor die particulieren en ondernemers helpt om hun juridische problemen snel en correct op te lossen. In ’t Ven is een laagdrempelig en kleinschalig kantoor in de gemeente Kerkrade die cliënten in geheel Limburg rechtshulp verleent. Het kantoor wordt geleid door de advocaat Jörg In ‘t Ven die kan bogen op een ruime ervaring in de advocatuur en het bedrijfsleven. Mr. Jörg In ‘t Ven adviseert, bemiddelt, onderhandelt en procedeert voor zijn cliënten. Mr. Jörg In ‘t Ven is lid van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Het advocatenkantoor is bovendien aangesloten bij de klachten- en geschillenregeling Advocatuur.

Het advocatenkantoor in Kerkrade onderscheidt zich door een oplossingsgerichte en no-nonsense werkwijze, juridische dienstverlening van hoge kwaliteit en een sterke persoonlijke benadering. Samen met de cliënt werkt Advocatenkantoor In ‘t Ven oplossingsgericht naar een sluitende advisering en een succesvol resultaat. In ‘t Ven is een ervaren gerenommeerd advocatenkantoor in Kerkrade en omgeving en behandeld zaken voor cliënten in de volgende rechtsgebieden; procesrecht, arbeids- en ontslagrecht, contractenrecht, huurrecht, letselschade, aansprakelijkheidsrecht, incasso, handelsrecht en burenrecht. Als u op zoekt bent naar juridische hulp van een advocaat Kerkrade, dan kunt u terecht bij Advocatenkantoor In ‘t Ven.

Pro deo advocaat Kerkrade

Indien u te maken heeft met een rechtszaak of juridisch conflict en over onvoldoende middelen beschikt om zelf een advocaat te betalen, kunt u de hulp van een pro deo advocaat uit Kerkrade inschakelen. Onder pro deo wordt gesubsidieerde rechtshulp (oftewel toevoeging) verstaan. Dit betekent dat u mogelijk een financiële tegemoetkoming van de Nederlandse overheid (Raad voor Rechtsbijstand) ontvangt die u kunt gebruiken voor de juridische diensten van een advocaat Kerkrade. Rechtsbijstand moet per slot van rekening voor iedereen beschikbaar en betaalbaar zijn. U hoeft alleen een eigen bijdrage te betalen indien u hiervoor in aanmerking komt. De hoogte hiervan is onder meer afhankelijk van uw gezinssamenstelling, huidig inkomen en eigen vermogen.