Alimentatie

TE BETALEN KINDERALIMENTATIE VERLAGEN??
EXTRA KINDGEBONDENBUDGET!

Zie www.rechtspraak.nl uitspraken/ECLI:NL:HR:2015:3011
Den Haag , 9-10-2015. Hoge Raad. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

MAAK NU EEN AFSPRAAK.

Vanaf 1 januari 2015 is veelal het bedrag wat aan kinderalimentatie betaald moet worden niet meer in overeenstemming met de wettelijke maatstaven/uitgangspunten hiertoe. Immers het verhoogde kindgebondenbudget beïnvloedt de wijze van berekening. De nieuwe systematiek lijkt simpel. Zie voorbeeld. Het kan zich dus meer dan lonen thans de wijziging van het te betalen bedrag na te streven. Dit temeer indien nog jaren lang betaald moet worden, zodat de te maken advocaatkosten/griffiegeld hiertoe relatief snel worden “terugverdiend”.

Zie voorbeeld.

 1. Het NIBUD tabelbedrag van het kind/de kinderen kan in alle redelijkheid gesteld worden op een bedrag van bijvoorbeeld € 1.100,00. Dit wordt genoemd het eigen aandeel van de ouders in de behoefte voor de kinderen.
 2. Het kindgebondenbudget voor de vrouw bedraagt per 1.1.2015 bijvoorbeeld niet
  € 100,00 maar € 331,00 per maand zie Belastingdienst.
 3. De zorgkorting voor de man bedraagt bijvoorbeeld 25% (2 dagen omgang per week) =  € 275,00.
 4. De draagkracht van de vrouw is € 534,00 + kindgebondenbudget ad € 331,00 =
  € 865,00.
 5. De draagkracht van de man is € 897,83.
 6. De verhouding van de draagkracht tussen partijen is: man 51% (897,83/1.762,83 ) en vrouw 49% (865,00/1.762,83).
 7. Het aandeel van de man is 51% van  € 1.100,00 =  € 586,97 -/-  € 275,00 zorgkorting = in totaliteit € 311,97 per maand. Fiscaal niet aftrekbaar! Dit in plaats van € 457,50 (62,5% van (€ 1.100,00 -/- € 100,00) -/- zorgkorting van € 167,50). Was fiscaal wel aftrekbaar. Per saldo dus een flinke besparing, waarbij de overheid het nadeel voor de vrouw middels het verhoogd kindgebondenbudget grotendeels compenseert.