info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

Bank – en effectenrecht

Marktmisbruik, zorgplicht, opzegging van de bankrelatie, overkreditering, Gedragscode Hypothecaire Financieringen (GHF), Gedragscode VFN en Postorderkredieten: zomaar wat onderwerpen waarbij het bijna dagelijks in de contacten tussen particulieren en banken/ verzekeraars fout gaat. Dit terwijl juist deze professionele organisaties de maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben (lees; bijzondere zorgplicht) te waken dat dit niet gebeurt.

Heeft u ook een te dure lening? Is er te veel geld aan u geleend? Kom in actie! Er is meer mogelijk dan u denkt.

Heel veel mensen in Nederland hebben schulden. De bekende producten zijn een doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Het aantal Nederlanders met een lening neemt alsmaar toe. Volgens het Nibud heeft ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens een lening. Bij deze cijfers zijn hypotheken buiten beschouwing gelaten.

Vrijwel iedereen heeft de gevolgen ervaren van de de economische en financiële crisis van begin 2007. Mensen raakten hun baan kwijt en de vaste lasten drukten zwaar op het maandelijkse budget. Zeker indien er een aanzienlijk bedrag betaald moest worden voor een lening. Een gebed zonder eind! Of toch niet?

Wellicht is er in uw geval sprake van overkreditering en kunt u door in actie te komen een aanzienlijk voordeel behalen. Jaren geleden was het een paradijs voor financiële dienstverleners. Leningen gingen als warme broodjes over de toonbank. Het kon niet gek genoeg. Maar u hoeft als consument niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er is sprake van overkreditering indien er, kort gezegd, te veel krediet aan u is verstrekt gelet op uw inkomen en financiële verplichtingen. De kredietverstrekkers namen het namelijk niet zo nauw met de berekeningen waardoor u nu schade lijdt. Deze schade kunt u verhalen.

Relevante jurisprudentie:

Overkreditering: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:8257

Schending zorgplicht: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2015:15277

Informatieplicht verzekeraar: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2018:1019

Woekerpolissen: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2018:1733

Verwijtbaar handelen hypotheekadviseur: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2018:4665

Schending zorgplicht tussenpersoon: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2018:4799

Onderstaande advocaten kunnen u bijstaan op dit rechtsgebied: