Bank– en effectenrecht

Heeft u ook een te dure lening? Is er teveel geld aan U geleend? Kom in actie! Er is meer mogelijk dan U denkt.

Heel veel mensen in Nederland hebben schulden. De bekende producten zijn een doorlopend krediet en de persoonlijke lening. Het aantal Nederlanders met een lening neemt alsmaar toe. Volgens het Nibud heeft ongeveer de helft van de Nederlandse huishoudens een lening. Bij deze cijfers zijn hypotheken buiten beschouwing gelaten.

De tijd waarin wij nu met zijn allen leven behoeft nauwelijks toelichting. Vrijwel iedereen is of wordt geconfronteerd met de gevolgen van de economische en financiële crisis. Mensen raken hun baan kwijt en de vaste lasten drukken zwaar op het maandelijkse budget. Zeker indien er een aanzienlijk bedrag betaald moet worden voor een lening. Een gebed zonder eind! Of niet?

Wellicht is er in uw geval sprake van overcreditering en kunt u door in actie te komen een aanzienlijk voordeel behalen. Jaren geleden was het een paradijs voor financiële dienstverleners. Leningen gingen als warme broodjes over de toonbank. Het kon niet gek genoeg. Maar u hoeft als consument niet bij de pakken neer te gaan zitten. Er is sprake van overcreditering indien er, kort gezegd, teveel krediet aan u is verstrekt gelet op uw inkomen en financiële verplichtingen. De kredietverstrekkers namen het namelijk niet zo nauw met de berekeningen waardoor u nu schade lijdt. Deze schade kunt u verhalen.

Op 17 september 2013 heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een belangrijke uitspraak gedaan met betrekking tot deze kwestie waarin advocaat mr. M.J. Meijer optrad voor de gedupeerden in een zaak tegen Afab Geldservice. De rente die u heeft betaald en nog moet betalen over het bedrag dat u eigenlijk niet geleend had mogen worden (overcreditering) komt voor vergoeding in aanmerking. Het gaat hier om serieus geld. Hieronder volgt een indicatie van een schadebedrag.

In januari 2008 heeft u € 50.000,00 geleend en opgenomen, de maandrente is 0,869% van het kredietbedrag. Indien de juiste berekeningsgegevens waren gehanteerd kon u maar € 25.000,00 geleend worden. Er is dus sprake van een overcreditering van € 25.000,00. Tot en met december 2013 heeft u 72 maanden rente betaald.

Uw schade is dan: 72 * (€25.000,00 / 100 * 0,869) = € 15.642,00 welke in mindering strekt op het openstaande kredietbedrag.

Heeft u het vermoeden dat er ook in uw situatie sprake is van overcreditering neem dan direct vrijblijvend contact met ons op. Wij verzorgen het gehele traject voor u en berekenen het bedrag van overcreditering, schrijven de financieringsmaatschappij aan en vorderen zo nodig de schade bij de rechter. Het is goed om te beseffen dat er een grote kans bestaat dat u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand zodat u slechts een eigen bijdrage betaalt en een gedeelte van de mogelijke griffiekosten. Meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand vindt u via Raad voor Rechtsbijstand

 

Uw advocaten zijn:

mr. M.J. Meijer

mr. M.B. Chylinska