Consumentenrecht

De regels die de rechten en plichten van personen regelen in hun relatie tot voornamelijk bedrijven vormen het consumentenrecht.

De consumentenkoper neemt een bijzondere positie in in het Nederlandse privaatrecht. De wetgever heeft deze groep particulieren op een aantal punten extra beschermd ten opzichte van een gewone koper. De achterliggende gedachte hiervoor is dat deze groep  ten opzichte van de professionele verkoper als de zwakkere contractpartij wordt beschouwd. Veelal gaat het om bepalingen van dwingend recht, hetgeen betekent dat hiervan niet ten nadele van de consument mag worden afgeweken. Gebeurt dit toch dan zijn die bepalingen in strijd met dwingend recht en  daarmee vernietigbaar.
Anderzijds zijn er echter, teneinde de belangen van de detailhandel te beschermen, regels van toepassing die juist minder bescherming bieden aan de consumentenkoper dan aan een ‘gewone’ koper. Zo kan een consumentenkoper niet meteen zijn geld terugvragen op grond van ontbinding of prijsvermindering.

Ook het consumentenrecht wordt in toenemende mate beinvloed door het recht van de Europese Unie. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijn Consumentenkoop en de Richtlijn Verkoop op afstand. Als gevolg van deze richlijnen worden bepalingen in onze mationale wetgeving aangepast of worden er bepalingen toegevoegd.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand indien het gekochte niet voldoet aan de verwachtingen die u er van mocht hebben.
  • Bijstand verlenen bij problemen inzake de uitleg van de overeenkomst.
  • Bijstand bij het oplossen met betrekking tot garantiebepalingen.
  • Bijstand bij problemen over de toepassing van algemene voorwaarden

 

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin

mr. M.B. Chylinska