Deelgeschil

Deelgeschil

De onderhandelingen over het afwikkelen van een letselschade kunnen  lang duren. Zeker als het gaat om ernstige letselschaden kunnen er ingewikkelde discussiepunten tussen verzekeraar en belangbehartigers van het slachtoffer ontstaan bijvoorbeeld over de aansprakelijkheid, de vraag of alle gevorderde schade wel een gevolg is van het ongeval (causaliteit), de vraag of er medische deskundigen moeten worden ingeschakeld etc. Dit kan tot ernstige stagnatie in de afhandeling leiden.

Teneinde deze stagnatie  zoveel mogelijk te voorkomen is het sinds 2010 mogelijk om alleen dat deel van de schadeafwikkeling waarover partijen het niet eens kunnen worden voor te leggen aan de rechter in een zogenoemde deelgeschilprocedure.

Nadat de rechter hierover een uitspraak heeft gedaan kunnen de partijen weer verder onderhandelen over de  afwikkeling van de schade.

Dit is een sneller en goedkoper alternatief dan een bodemprocedure. Het voordeel voor een slachtoffer is dat zelfs als de rechter deze in het ongelijk stelt de aansprakelijke partij de kosten van de dedeelgeschilprocedure dient te betalen. Hierop staat een belangrijke uitzondering. Als het gaat over de discussie over de aansprakelijkheid en het slachtoffer krijgt ongelijk dan zijn de kosten voor rekening van het slachtoffer.

Heeft u nog vragen over de mogelijkheden die een deelgeschil biedt dan kunt u gerust contact met mij opnemen voor een gratis en vrijblijvend advies