Op de website van Meijer & Sarin Advocaten wordt informatie aangeboden bij wijze van algemene informatieverschaffing. Hoewel bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie uiterste zorgvuldigheid is betracht, kan Meijer & Sarin Advocaten niet garanderen dat deze informatie altijd volledig, juist en actueel is.

Meijer & Sarin Advocaten aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie.

De op deze website verstrekte informatie dient niet te worden beschouwd als een juridisch of ander professioneel advies. Zonder voorafgaand deskundig advies dient u niet te handelen op grond van informatie op deze website.

Meijer & Sarin Advocaten is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van derden welke vanuit de site van Meijer & Sarin Advocaten is doorverwezen.