info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

Erfrecht

Wat gebeurt er met bezittingen en schulden van iemand als die overlijdt? Wie krijgt, waarom wat? Wil je wel wat hebben indien er alleen maar schulden zijn? Wat is het concrete recht van iemand om iets concreets te erven, bijvoorbeeld het erfrecht op de nalatenschap van een overleden familielid of goede kennis. Veel vragen. Weinig antwoorden. Vaak te vele meningsverschillen. Al dan niet juist. Onderstaand treft u een aantal onderwerpen aan waar wij veel ervaring mee hebben:

* Verdeling van de erfenis

* Opvorderen legitieme portie

* Geschil legitieme massa

* Procedures kantonrechter

* Informatie over executeur

* Benoeming van vereffenaar

* Uitlegtestament (nietigheid)

Relevante jurisprudentie:

Vrijwaringen alle erfgenamen in procedure: https://www.recht.nl/rechtspraak/uitspraak/?ecli=ECLI:NL:GHSHE:2018:5181

Vereffening – hoger beroep verzet tegen uitdelingslijst: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:2393

Partiële verdeling nalatenschap en fiscus: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2018:12049

Internationaal Privaatrecht en terugverwijzing: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2018:11507

Onderstaande advocaat kan u bijstaan op dit rechtsgebied: