Gezag

Het ouderlijk gezag omvat de plicht en het recht van de ouder zijn minderjarig kind te verzorgen en op te voeden.

Gedurende hun huwelijk oefenen de ouders het gezag gezamenlijk uit.

Over een staande een geregistreerd partnerschap geboren kind oefenen de ouders gezamenlijk het gezag uit.

De ouders die niet met elkaar zijn gehuwd noch met elkaar gehuwd zijn geweest en die nimmer het gezag over hun minderjarige kinderen gezamenlijk hebben uitgeoefend, oefenen dit gezamenlijk uit, indien zulks op hun beider verzoek in het register is aangetekend.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij verzoek om gezamenlijk ouderlijk gezag.
  • Bijstand bij verzoek om eenhoofdig gezag.
  • Bijstand bij het voeren van verweer tegen een verzoek om eenhoofdig gezag.