Inreisverbod

Tegen een vreemdeling kan een inreisverbod worden uitgevaardigd. Wie zich in strijd met het inreisverbod  in Nederland bevindt is strafbaar.

Een inreisverbod is tijdelijk. Afhankelijk van de reden van het opleggen van het inreisverbod duurt het inreisverbod één, twee, drie, vijf, tien of twintig jaren.

Gevolgen van het inreisverbod voor verblijf in Nederland en Europa.

Gedurende de duur van het inreisverbod is het niet mogelijk rechtmatig te verblijven in de landen van de Europese Unie (behalve het Verenigd Koninkrijk en Ierland), de Europese economische ruimte en Zwitserland, hierna te noemen het “Schengengebied”.

De termijn van het inreisverbod begint te lopen vanaf het moment dat het Schengengebied is verlaten. Het verlaten moeten op een dusdanige manier plaatsvinden zodat kan worden vastgesteld dat het gebied ook daadwerkelijk is verlaten.

Zolang het inreisverbod van kracht is is het niet toegestaan te verblijven in het Schengengebied. Verblijf in Nederland zolang het inreisverbod geldt is strafbaar gesteld.

Strafmaat wegens het schenden van het inreisverbod in Nederland.

Het schenden van het inreisverbod is strafbaar gesteld in artikel 108 Vreemdelingenwet 2000 en artikel 197 Wetboek van Strafrecht.

Op grond van artikel 108 Vreemdelingenwet 2000 kan een maximale gevangenisstraf worden opgelegd van zes maanden of een boete van de tweede categorie.

Op grond van artikel 197 Wetboek van Strafrecht kan een kan een maximale gevangenisstraf worden opgelegd van zes maanden of een boete van de derde categorie.

Rechtsmiddelen.

Tegen de beschikking om een inreisverbod kan bezwaar of beroep worden ingesteld afhankelijk van de omstandigheden waaronder het verbod is opgelegd. De termijn om bezwaar of beroep in te dienen bedraagt vier weken.

Tussentijds verzoek om tijdelijke of gehele opheffing of verkorting van het inreisverbod.

Het is mogelijk om een tussentijds verzoek te doen tot tijdelijke of permanente opheffing of verkorting te doen.

Het verzoek kan worden gedaan als de persoon buiten het Schengengebied verblijft. Bewijs van het verlaten van het Schengengebied moet worden bijgevoegd bij het verzoek. tegen afwijzing van het verzoek staat beroep open bij de rechtbank.

Schengen Informatie Systeem (SIS).

Om naleving van het inreisverbod te handhaven worden de gegevens van de betreffende persoon opgenomen in het Schengen Informatie Systeem (SIS). Dit is een gezamenlijk register van alle landen die het Schengenverdrag hebben ondertekend. Er zal in het systeem worden opgenomen dat de betreffende persoon de toegang dient te worden geweigerd.

Op 9 april 2013 is het tweede generatie Schengen Informatie Systeem (SIS II) in bedrijf genomen. SIS II heeft geavanceerdere mogelijkheden, zoals het gebruik van biometrie, nieuwe signalerings mogelijkheden en de mogelijkheid om verschillende signaleringen aan elkaar te koppelen (zoals een persoon en een auto).

Voor de duur van het inreisverbod zal toegang worden geweigerd door alle Schengen landen en landen die gebruik maken van het Schengen Informatie Systeem. Naast Nederland zijn dit de volgende landen:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, , Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, en Zwitserland

 

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij de aanvraag tot opheffing van het inreisverbod.
  • Bijstand bij het instellen van rechtsmiddelen tegen het inreisverbod.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.

 

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin