Letselschade

De toegevoegde waarde van een letselschadeadvocaat

De kans dat iemand een ongeluk overkomt is klein. In de meeste gevallen loopt het met een sisser af en valt de schade mee. Dit is echter niet altijd het geval.  Een ongeval in het verkeer of op het werk kan ernstig letsel tot gevolg hebben en op zo’n moment staat iemands leven volkomen op zijn kop. Indien een ander hiervoor aansprakelijk is dient deze de schade te vergoeden.
Veelal zal in zo’n situatie het slachtoffer benaderd worden door een schaderegelaar van de verzekeraar van de aansprakelijke partij, die de opdracht heeft gekregen de schade te regelen.

Het slachtoffer wordt in die situatie geconfronteerd met vele onzekerheden en komt voor vele vragen te staan. Hoe moet het met het werk of bedrijf?  Zal er sprake zijn van algeheel herstel? Is het verstandig om de verzekeraar inzage te geven in medische gegevens? Wat mag de verzekeraar allemaal vragen? Wat is een redelijk voorschot? Is de aangeboden regeling redelijk?

De meeste mensen hebben geen noemenswaardige kennis of ervaring op letselschade-gebied en moeten vervolgens onderhandelen met een verzekeraar, een professionele en ervaren organisatie.  Zeker wanneer er inkomensschade is geleden of indien er sprake is van aanzienlijk letsel is het inschakelen van een eigen letselschadeadvocaat als deskundige van belang om hieraan tegenwicht te kunnen bieden en er voor te zorgen dat de schade volledig vergoed wordt. Eigenlijk kan men niet zonder!

Allereerst zal de letselschadeadvocaat zijn toegevoegde waarde bewijzen indien er discussies ontstaan over de aansprakelijkheid. Tevens zal hij er voor zorgen dat de verzekeraar  regelmatig een voorschot op de schade betaalt, in afwachting van een definitieve regeling, zodat voorkomen wordt dat het slachtoffer door het ongeval ook nog eens in financiële problemen komt.

Na ieder ongeval zijn de financiële gevolgen verschillend. Dit hangt af van de aard van het letsel en of deze tijdelijk of blijvend zal zijn. Ook de persoonlijke leefomstandigheden van het slachtoffer spelen een grote rol. De letselschadeadvocaat zal alle schadeposten voor het slachtoffer in kaart brengen. Hier kunnen ook schadeposten tussen zitten waar het slachtoffer wellicht zelf niet aan gedacht zou hebben. Zo komen bijvoorbeeld het overnemen van de huishoudelijke taken door gezinsleden voor vergoeding in aanmerking.

Pas als duidelijk is wat de gevolgen van het opgelopen letsel op de lange termijn zullen zijn (dit noemt men de medische eindsituatie) kan de schade definitief geregeld worden. De toekomstige schade zal dan door de letselschadeadvocaat worden begroot. Ook zal deze met de verzekeraar onderhandelen over een redelijke vergoeding voor smartengeld.

Uiteraard heeft het altijd de voorkeur om een minnelijke regeling te treffen met de verzekeraar. Dit lukt echter niet altijd. In zo’n situatie kan de letselschadeadvocaat, die inmiddels de zaak al door en door kent, namens het slachtoffer een procedure op starten tegen de verzekeraar om langs die weg alsnog een goede regeling te realiseren.

 

mr. J.A.C. Bruin

mr. M.J. Meijer

 

 

U kunt bij ons terecht voor een gratis en vrijblijvend advies!

Elke dinsdag tussen 17.00 en 19.00 uur kunt u gebruik maken van het inloopspreekuur.

Uiteraard kunt u ook een aparte afspraak maken met ons secretariaat.

Telefoon: 023-534 71 56