info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

Mr. J.A.C. Bruin

Is in 1983 afgestudeerd in het Nederlands Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Na zijn studie is hij gaan werken in de verzekeringsbranche bij verschillende verzekeraars. In eerste instantie is hij begonnen als schadecorrespondent en letselschadebehandelaar. Vervolgens heeft mr. Bruin diverse management- en directiefuncties bekleed. Rode draad door deze functies was daarbij de verantwoordelijkheid voor de schadeafhandeling en meer in het bijzonder de letselschadebehandeling. In 2010 vond mr. Bruin het tijd worden voor een nieuwe uitdaging en is hij overgestapt naar de advocatuur. In de verplichte stageperiode is hij gestart als stagiair-ondernemer, hetgeen betekent dat hij direct is begonnen met het opbouwen van een eigen praktijk.

Gezien zijn achtergrond in de verzekeringsbranche, is mr. Bruin voor een groot deel actief op het gebied van aansprakelijkheidsrecht, letselschade, verkeersrecht en verzekeringsrecht. Groot voordeel daarbij is dat hij de verzekeringsbranche van binnenuit kent.

Op het gebied van letselschade heeft mr. Bruin in 2011 de Grotius Specialisatieopleiding Personenschade afgerond en daarbij is hij lid van de Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA). Bovendien is hij ook lid van de Vereniging voor Verzekeringswetenschap, de Vereniging voor Aansprakelijkheids-en Schadevergoedingsrecht en van de Vereniging voor Gezondheidsrecht.

Naast bovengenoemde rechtsgebieden houdt mr. Bruin zich ook bezig met de algemene praktijk (onder andere arbeidsrecht, huurrecht, verbintenissenrecht en consumentenrecht) en adviseert hij het MKB bij juridische kwesties. Mr. Bruin ervaart het werken in de advocatuur als afwisselend en enerverend. Veelal kan je het verschil maken voor cliënten in belangrijke situaties.

Mr. Bruin heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

Letselschaderecht

Burgerlijk procesrecht: 

Verbintenissenrecht: 

Op grond van deze registratie is mr. Bruin verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op de geregistreerde hoofdrechtsgebieden.

E-mail: bruin@mesadvocaten.nl