Naturalisatie

U wilt Nederlander worden door naturalisatie. Er zijn twee manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen:

 • Optie
 • Naturalisatie

Optie is de eenvoudigste en snelste manier om Nederlander te worden. Kijk eerst of u voor optie in aanmerking komt.

Overzicht voorwaarden

U moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U bent meerderjarig, dat wil zeggen 18 jaar of ouder.
 • U woont minimaal vijf jaar onafgebroken met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius. U hebt steeds op tijd uw verblijfsvergunning verlengd. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Uw verblijfsvergunning moet ook tijdens de procedure geldig zijn.
 • U hebt direct voorafgaand aan het verzoek tot en met de naturalisatieceremonie een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd voor een niet-tijdelijk doel.
 • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dat u behoorlijk Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en verstaan. U moet dit aantonen door een inburgeringsexamen te behalen op A2-niveau. Als u bepaalde diploma’s of certificaten hebt, hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.
 • U hebt de laatste vier jaar geen gevangenisstraf uitgezeten, leer- of taakstraf uitgevoerd of hoge geldboete betaald of opgelegd gekregen. Er staat geen strafzaak tegen u open.
 • U moet afstand doen van uw huidige nationaliteit. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen (zie uitzonderingen afstand).  Doet u geen afstand van uw huidige nationaliteit terwijl dat wel zou moeten, dan kan het Nederlanderschap weer worden ingetrokken.
 • U moet de verklaring van verbondenheid afleggen.

Uitzonderingen 5-jaarstermijn

Wanneer geldt de termijn van vijf jaar niet:

 • U bent getrouwd met of geregistreerd partner van een Nederlander. U kunt na minimaal drie jaar huwelijk of geregistreerd partnerschap (eventueel in het buitenland) én onafgebroken samenwoning een aanvraag indienen. Als u drie jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland onafgebroken samenwoont (beiden ongehuwd) met een Nederlander, kunt u ook een aanvraag indienen.
 • U bent staatloos. U kunt na minimaal drie jaar een aanvraag indienen.
 • U bent als minderjarige erkend of gewettigd door een Nederlander en u bent drie jaar verzorgd en opgevoed door deze Nederlander. U bent nu 18 jaar of ouder. U kunt na drie jaar een aanvraag indienen.
 • U hebt in totaal tien jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius gewoond, waarvan de laatste twee jaar onafgebroken. U kunt na twee jaar een aanvraag indienen.
 • U bent tijdens uw meerderjarigheid in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius geadopteerd door ouders van wie in elk geval één ouder het Nederlanderschap bezit.
 • U bent oud-Nederlander. U hebt de Nederlandse nationaliteit gehad en bent deze weer verloren. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van de optieprocedure.

Uitzonderingen afstand:

Wanneer hoeft u géén afstand te doen van uw huidige nationaliteit:

 • U verliest door naturalisatie tot Nederlander automatisch uw oorspronkelijke nationaliteit.
 • De wetgeving van uw land staat verlies van uw nationaliteit niet toe.
 • U bent getrouwd met of u bent geregistreerd partner van een Nederlander.
 • U bent minderjarig, dat wil zeggen jonger dan 18 jaar.
 • U bent erkend vluchteling en hebt een verblijfsvergunning asiel.
 • U bent geboren in Nederland, Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Maarten of Sint Eustatius, en u woont hier nog steeds op het moment dat u uw aanvraag indient.
 • Van u kan niet worden verlangd dat u contact opneemt met de autoriteiten van de staat waarvan u de nationaliteit bezit.
 • U hebt bijzondere en objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van uw nationaliteit.
 • U hebt de nationaliteit van een staat die niet door Nederland erkend wordt.
 • U moet om afstand te kunnen doen van uw huidige nationaliteit een hoog bedrag betalen aan de autoriteiten van uw land.
 • U zou door afstand van uw nationaliteit te doen bepaalde rechten verliezen. Daardoor lijdt u ernstige financiële schade. Denk aan erfrecht.
 • U moet uw militaire dienstplicht vervullen (of afkopen) voordat u afstand kunt doen van uw huidige nationaliteit.

De bovenstaande tekst is overgenomen van de site van de IND. Raadpleeg deze voor de meest actuele informatie →

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin