Ongewenstverklaring

Een ongewenstverklaring is een maatregel waarbij vreemdelingen niet meer in Nederland mogen verblijven. In de meeste gevallen gaat het om vreemdelingen die een misdrijf hebben gepleegd. Door de ongewenstverklaring wordt het verblijf in en illegale terugkeer naar Nederland van de vreemdeling strafbaar.

De ongewenstverklaring geldt voor onbepaalde duur.

Onder voorwaarden kan aanvraag worden ingediend voor opheffing van de ongewenstverklaring. Dit kan al na één, vijf of tien jaren, afhankelijk van de reden van ongewenstverklaring.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij de aanvraag tot opheffing van de ongewenstverklaring
  • Bijstand bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing van een aanvraag. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.

 

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin