Ontbinding via de kantonrechter

Ontbinding via de rechter.

De arbeidsovereenkomst kan op bepaalde gronden worden ontbonden door de kantonrechter. Tevens mag de ontbinding niet in strijd zijn met opzeggingsverboden.

De redenen gronden voor ontbinding zijn de volgende:

 1. Bedrijfseconomische gronden, na weigering toestemming UWV
 2. Langdurige ziekte, na weigering toestemming UWV
 3. Te vaak ziek zijn
 4. Disfunctioneren
 5. Verwijtbaar handelen handelen door de werknemer
 6. Weigeren de bedongen arbeid te verrichten wegens ernstige gewetensbezwaren
 7. Verstoorde arbeidsverhouding
 8. Andere dan de hiervoor genoemde omstandigheden die zodanig zijn dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren.

De opzegverboden zijn o.a. de volgende:

 1. Er mag niet worden opgezegd tijdens ziekte
 2. Er mag niet worden opgezegd tijdens zwangerschap
 3. Er mag niet worden opgezegd omdat de werknemer als dienstplichtige is opgeroepen ter vervulling van zijn militaire dienst of vervangende dienst

De genoemde opzeggingsverboden zijn niet uitputtend genoemd.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

 • Bijstand bij het opstellen van een verzoek tot ontbinding.
 • Bijstand bij het voeren van verweer tegen een ontbindingsverzoek.

Uw advocaten zijn.

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin