Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet is een onmiddellijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Niet alleen de werkgever kan ontslag op staand voet geven, maar de werknemer kan ook ontslag op staande voet nemen.

De meest voorkomende situatie is dat de werkgever iemand op staande voet ontslaat.

De werkgever kan alleen een werknemer ontslaan als daar een dringende reden voor is. Het ontslag moet onverwijld worden gegeven en onder gelijktijdige mededeling aan de werknemer.

Wordt door de kantonrechter achteraf bepaald dat er geen dringende reden is dan kan de werkgever schadeplichtig zijn en dat de werknemer nog steeds in dienst is. Als werkgever is het daarom van belang deskundig advies wordt ingewonnen alvorens over te gaan tot ontslag op staande voet. Als werknemer is het van belang dat wanneer ontslag op staande voet wordt gegeven er ook deskundig advies wordt ingewonnen omdat het zich bij het ontslag neerleggen gevolgen kan hebben voor een uitkering.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij de beoordeling of ontslag op staande voet de juiste weg is.
  • Bijstand bij het voeren van verweer tegen een werknemer die zich op het standpunt stelt dat er geen sprake is van een dringende reden.
  • Bijstand bij het instellen van een vordering bij de rechter tegen de werkgever.

Uw advocaten zijn.

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin