Opzegging

De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan door de werkgever en werknemer worden opgezegd

De arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan alleen tussentijds worden opgezegd als de bevoegdheid daartoe schriftelijk en wederzijds is overeengekomen.

Opzegging buiten de proeftijd is aan regels gebonden.

  • De werkgever mag niet opzeggen zonder toestemming van het UWV Werkbedrijf.
  • De werkgever mag niet opzeggen in strijd met een bijzonder opzegverbod. Hierbij moet bijvoorbeeld worden gedacht aan opzegging wegens  ziekte, gedurende zwangerschap, tijdens lidmaatschap van een ondernemingsraad, wegens lidmaatschap van een vakbond, wegens gebruik maken van het recht op zwangerschapsverlof en wegens een overgang van een onderneming.
  • Bij opzegging gelden opzegtermijnen waar zowel de werkgever als werknemer zich aan moeten houden.
  • De opzegging mag niet kennelijk onredelijk zijn.

Wordt er niet aan de regels voor opzegging gehouden dan kan een van de partijen schadeplichtig zijn.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij het instellen van een vordering omdat er is opgezegd in strijd met een bijzonder opzegverbod.
  • Bijstand bij instellen van een vordering in verband met kennelijk onredelijk ontslag.
  • Bijstand bij het voeren van verweer tegen verzoek aan het UWV Werkbedrijf.
  • Bijstand bij het instellen van een vordering omdat er niet aan de opzegtermijn is gehouden.

Uw advocaten zijn.

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin