Participatiewet

Iedere in Nederland woonachtige Nederlander die hier te lande in zodanige omstandigheden verkeert of dreigt te geraken dat hij niet over de middelen beschikt om in de noodzakelijke kosten van bestaan te voorzien, heeft recht op bijstand van overheidswege. Met de Nederlander wordt gelijkgesteld de hier te lande woonachtige vreemdeling die rechtmatig in Nederland verblijf houdt.

Naast een bijstandsuitkering kunt u mogelijk ook extra geld krijgen. Dit kan soms als u door omstandigheden hoge kosten heeft die u niet met uw uitkering kunt betalen. Dit wordt bijzondere bijstand genoemd.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing van een aanvraag. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.

 

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin