Personen- en familierecht

TOESTEMMING REIZEN BUITENLAND

De Koninklijke Marechaussee voert controles uit bij de grens. Zo vraagt zij om een geldig paspoort of een ander identiteitsbewijs. Zij controleert ook ouders die alleen met een kind het Schengengebied in of uit reizen. Ook binnen het Schengengebied komt dit steekproefsgewijs voor. Het kan zijn dat u hiervoor toestemming nodig heeft. Dit doet de marechaussee om internationale kinderontvoering tegen te gaan.

Met het toestemmingsformulier reizen met een minderjarige naar het buitenland (PDF, 36 KB) kan de achterblijvende ouder met ouderlijk gezag toestemming geven dat u alleen met uw kind naar het buitenland mag reizen. Zorg dus dat u dit tijdig van de andere ouder verkrijgt. Dit het liefst goedschiks. Lukt dit niet dan doet een briefje van de advocaat vaak wonderen. Als laatste redmiddel om vervangende toestemming bij een kort-geding rechter verzocht kan worden. Niets doen is geen optie. Dus wees alert. Dit tijdig. Zo mogelijk ik u daartoe kan helpen. Kleine moeite (weinig kosten) = minder stress.

TE BETALEN KINDERALIMENTATIE VERLAGEN??
EXTRA KINDGEBONDENBUDGET!

Zie www.rechtspraak.nl uitspraken/ECLI:NL:HR:2015:3011
Den Haag , 9-10-2015. Hoge Raad. Bij de vaststelling van de door de ouders verschuldigde alimentatie voor hun minderjarige kinderen moet het kindgebonden budget, inclusief ‘alleenstaande ouderkop’, niet in aanmerking worden genomen bij de bepaling van de behoefte van het kind. Het kindgebonden budget moet worden meegeteld in de berekening van de draagkracht van de ouder die het kindgebonden budget ontvangt.

MAAK NU EEN AFSPRAAK.

Vanaf 1 januari 2015 is veelal het bedrag wat aan kinderalimentatie betaald moet worden niet meer in overeenstemming met de wettelijke maatstaven/uitgangspunten hiertoe. Immers het verhoogde kindgebondenbudget beïnvloedt de wijze van berekening. De nieuwe systematiek lijkt simpel. Zie voorbeeld. Het kan zich dus meer dan lonen thans de wijziging van het te betalen bedrag na te streven. Dit temeer indien nog jaren lang betaald moet worden, zodat de te maken advocaatkosten/griffiegeld hiertoe relatief snel worden “terugverdiend”.

Zie voorbeeld.

 1. Het NIBUD tabelbedrag van het kind/de kinderen kan in alle redelijkheid gesteld worden op een bedrag van bijvoorbeeld € 1.100,00. Dit wordt genoemd het eigen aandeel van de ouders in de behoefte voor de kinderen.
 2. Het kindgebondenbudget voor de vrouw bedraagt per 1.1.2015 bijvoorbeeld niet
  € 100,00 maar € 331,00 per maand zie Belastingdienst.
 3. De zorgkorting voor de man bedraagt bijvoorbeeld 25% (2 dagen omgang per week) =  € 275,00.
 4. De draagkracht van de vrouw is € 534,00 + kindgebondenbudget ad € 331,00 =
  € 865,00.
 5. De draagkracht van de man is € 897,83.
 6. De verhouding van de draagkracht tussen partijen is: man 51% (897,83/1.762,83 ) en vrouw 49% (865,00/1.762,83).
 7. Het aandeel van de man is 51% van  € 1.100,00 =  € 586,97 -/-  € 275,00 zorgkorting = in totaliteit € 311,97 per maand. Fiscaal niet aftrekbaar! Dit in plaats van € 457,50 (62,5% van (€ 1.100,00 -/- € 100,00) -/- zorgkorting van € 167,50). Was fiscaal wel aftrekbaar. Per saldo dus een flinke besparing, waarbij de overheid het nadeel voor de vrouw middels het verhoogd kindgebondenbudget grotendeels compenseert.