Po Polsku

Prowadzimy kancelarię ogólną, co oznacza, że zajmujemy się prawie każdą dziedziną prawa. Prawnicy udzielają porad osobom fizycznym i firmom w Niderlandach oraz za granicą. Reprezentują oni klientów we wszystkich instancjach (sądowych) w Niderlandach.

Prawnicy specjalizują się w:

 • Prawie osobowym i rodzinnym (na przykład w sprawach o alimenty, rozwód, opiekę, uzgodnieniach dotyczących kontaktów z dzieckiem)
 • Prawie ubezpieczeń społecznych (na przykład w sprawach o zasiłek socjalny, chorobowy, z tytułu niezdolności do pracy)
 • prawie administracyjnym (pozwolenie na budowę lub przebudowę obiektu)
 • prawie umów (na przykład w sporządzaniu i ocenianiu umów oraz warunków ogólnych i warunków dostawy, dotrzymywaniu umów)
 • ściąganiu należności w kraju i za granicą
 • egzekucji i zajęciu mienia (na przykład ustalenie odpowiedzialności, uchylenie zajęcia, porady i doradztwo w zakresie dokonania zajęcia celem zabezpieczenia roszczenia)
 • prawie budowlanym (na przykład wady, odpowiedzialność)
 • prawie bankowym i prawie papierów wartościowych
 • prawie pracy (na przykład rozwiązanie umowy, zwolnienie, wypowiedzenie umowy, klauzula o zakazie konkurencji i powiązaniach handlowych, odpowiedzialność pracodawcy)
 • prawie najmu (na przykład sporządzanie i ocena umów najmu, spory dotyczące rozwiązania umowy, uciążliwości, podnajem, wady, substytucja, wysokość czynszu)
 • prawie ubezpieczeniowym (na przykład szkody, składki)
 • prawie odpowiedzialności cywilnej (czyn niedozwolony)
 • uszkodzeniach ciała
 • prawie karnym
 • prawie o cudzoziemcach (na przykład zakaz wjazdu, naturalizacja, pozwolenie na pracę, zezwolenie na pobyt)

Prawnicy z kancelarii Meijer & Sarin uważają, iż adwokatura, zajmująca szczególną pozycję, powinna być zaangażowana społecznie. Wyraża się to w tym, że Meijer & Sarin Advocaten udzielają porad nie tylko osobom majętnym, ale także tym, którzy znajdują się w trudniejszej sytuacji finansowej.

Osoby fizyczne o niskich dochodach i niewielkim majątku mogą się ubiegać o częściowe pokrycie kosztów pomocy prawnej (przydzielenie adwokata z urzędu).

Osobą kontaktową dla polskich klientów w Meijer & Sarin jest mec. Michael B. Chylinska. Michael ukończył w 2010 roku studia na Uniwersytecie w Amsterdamie (w zakresie prawa prywatnego). Po trzech latach pracy jako prawnik w lutym 2014 roku Michael został zaprzysiężony jako adwokat. Michael biegle posługuje się językiem polskim w mowie i piśmie. Zajmuje się przede wszystkim praktyką ogólną w sprawach cywilnych.

mr. M.B. Chylinska