Rechtsgebieden

De rechtsgebieden in het Nederlands  recht worden verdeeld in drie hoofdgebieden.  Hieronder kunt u zien welke dat zijn.

Het civiele recht, ook wel privaatrecht genoemd, behelst de regels die gelden tussen burgers onderling. Er kan worden gedacht aan de volgende situaties.

-echtscheidingen

-faillissementen

-contracten

-conflicten tussen personen (bijvoorbeeld burenruzies)

Het bestuursrecht behelst de regels die gelden tussen de burgers en de overheid. Daarbij moet worden gedacht aan het volgende.

-vergunningen

-uitkeringen

-belastingen

-verblijfsvergunningen

Het strafrecht behelst de regels die bepaalde gedragingen strafbaar maken. Voorbeelden zijn de volgende situaties.

-diefstal

-mishandeling

-fraude

-moord en doodslag

-zedenzaken, zoals verkrachting