info@mesadvocaten.nl
023-534 71 56
023-531 62 58

Sociaal-verzekeringsrecht

Heeft u problemen met het UWV, SVB of de Gemeente in het geval van:

* Arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA)

* Ziektewetuitkering (ZW)

* Werkloosheidsuitkering (WW)

* AOW-pensioen (AOW)

* Uitkering op grond van de Algemene Nabestaanden wet (ANW)

* Uitkering op grond van de Toeslagenwet (TW)

* Bijstandsuitkering (PW)?

Bent u het niet eens met een besluit van deze instanties dan kunnen wij namens u bezwaar maken tegen dit besluit, u eventueel bijstaan in beroep of zelfs in hoger beroep.

Onderstaande advocaten kunnen u bijstaan op dit rechtsgebied: