Strafrecht

In het strafrecht zijn regels vastgelegd waaraan iedereen zich moet houden. Bij overtreding van de regels mag de overheid dat bestraffen. Het strafrecht is nooit alleen een zaak tussen een dader en een slachtoffer. Het is altijd een zaak tussen de dader en de samenleving. Er zijn 2 soorten strafbare feiten: lichtere feiten noemen we overtredingen en zwaardere strafbare feiten heten misdrijven.

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin