[tabs_button]
[tab title=”Uurtarief”]

Meijer & Sarin Advocaten hanteert een concurrerend uurtarief. Tijdens het eerste gesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over het te hanteren uurtarief.

De overeengekomen wijze van declareren wordt schriftelijk aan u bevestigd en er wordt vooraf een inschatting van de kosten gegeven, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

Indien de werkzaamheden daartoe aanleiding geven wordt u een maal per maand een tussentijdse declaratie gezonden. Deze steeds uitvoerig gespecificeerde declaraties zijn opgebouwd uit honorarium, verschotten, 6% kantoorkosten, en 21% BTW.

Het honorarium is het bedrag dat in rekening wordt gebracht vanwege de aan uw zaak bestede uren. Verschotten zoals griffierechten en deurwaarderskosten worden rechtstreeks aan u doorbelast. Over het honorarium wordt 6% kantoorkosten berekend om de overheadkosten te dekken. Over honorarium en kantoorkosten dient de advocaat BTW te berekenen en af te dragen.

[/tab]

[tab title=”Vaste prijsafspraken”]In overzichtelijke gevallen kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt, vaste tariefafspraken zijn in dit soort gevallen mogelijk.

[/tab]

[tab title=”Rechtsbijstandverzekering of gefinancierde rechtshulp”]

Als u een rechtsbijstandverzekering heeft of lid ben van een vakbond, is uw verzekeraar of vakbond soms bereid rekening te houden met uw uitdrukkelijke voorkeur voor een bepaalde advocaat. In dat geval zal de advocaat zijn rekening rechtstreeks aan uw rechtsbijstandverzekeraar of vakbond kunnen sturen.

Particulieren met een laag inkomen en weinig eigen vermogen kunnen in aanmerking komen voor een bijdrage van overheidswege in de kosten van rechtsbijstand (genaamd: toevoeging).

Om te weten te komen of uw inkomen en vermogen binnen de wettelijke grenzen vallen om in aanmerking te kunnen komen voor van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand klikt u op tabel inkomens – en vermogensgrenzen.

Uitvoerige informatie over van overheidswege gefinancierde rechtsbijstand is te vinden op de website van Raad voor de Rechtsbijstand, die met de afgifte van deze toevoegingen is belast.[/tab]

[tab title=”Griffierecht”]Het griffierecht is een heffing (leges) die door partijen betaald moet worden voor een procedure. Het wordt ook wel aangeduid als vast recht. Het wordt niet geheven in strafzaken. Het griffierecht moet vooraf betaald worden aan het gerecht waar de zaak dient. De griffier zendt hiervoor een rekening. Als het griffierecht niet wordt betaald, dan is de kans groot dat de zaak niet in behandeling wordt genomen. In strafzaken is geen griffierecht verschuldigd.[highlight1 variation=”red”]Er zal geen bijstand worden verleend zonder dat het griffierecht vóóraf is voldaan.[/highlight1] Hoe hoog het griffierecht is hangt af van de soort zaak . De advocaat zal u kunnen vertellen wat het griffierecht in u zaak is. U kunt dit ook zelf bekijken op www.rechtspraak.nl
[/tab]

[tab title=”Offerte”]

U kunt aan ons een offerte vragen per email. Indien u kort en bondig uw zaak beschrijft kunt u binnen twee werkdagen van ons een offerte tegemoet zien.  Als uw zaak ingewkkeld is kunt u een afspraak maken met ons om de zaak te bespreken. Aan het eerste half uur zijn geen kosten verbonden.

[contactform email=”info@mesadvocaten.nl” subject=”Offerte” success=”Dank u, u krijgt binnen twee werkdagen antwoord.” captcha=”true”]
[/tab]

[/tabs_button]

[button link=”http://mes.mybizz.org/?page_id=810″ size=”medium” variation=”teal” align=”center”]Algemene voorwaarden[/button]

Leave a Comment