Verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht regelt de rechtsverhoudingen tussen rechtssubjecten (natuurlijke personen en rechtspersonen) onderling.

De term verbintenis wordt gebruikt in twee betekenissen. Ten eerste duidt de term verbintenis een relatie tussen twee (of meer) personen aan, die als inhoud heeft dat de een ( de crediteur of schuldeiser) ergens recht op heeft, waartegenover een daarmee corresponderende verplichting van de ander (de debiteur of schuldenaar) staat. Ten tweede wordt de term verbintenis gebruikt om de betrokken verplichting zelf aan te duiden.

Verbintenissen kunnen slechts ontstaan indien dit uit de wet voortvloeit. Voor de totstandkoming van een verbintenis is dus steeds een wettelijke grondslag vereist. Een van de wettelijke bronnen van verbintenissen is de overeenkomst.

Graag staan wij u bij met betrekking tot problemen op het gebied van het verbintenissenrecht.

mr. M.J. Meijer

mr. S.L. Sarin

mr. J.A.C. Bruin

mr. M.B. Chylinska