Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor sommige beroepen (zoals onderwijzer) is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht. Ook aan personeel dat omgaat met vertrouwelijke gegevens, kwetsbare personen, geld of goederen kan een bedrijf vragen om een VOG. U krijgt een VOG als u geen strafbare feiten op uw naam hebt staan. Anders wordt bekeken hoe bezwaarlijk dit is voor uw functie.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij het indienen van een zienswijze.
  • Bijstand bij het maken van bezwaar. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin