Verzekeringsrecht

Een verzekeringsovereenkomst dankt haar bestaansrecht aan het feit dat partijen bij de overeenkomst een risico wensen over te dragen met als tegenprestatie het betalen van een premie. Het uitgangspunt daarbij is dat dit risico zijn grens heeft in het element van de onzekerheid.

Het verzekeringsrecht wordt traditioneel ingedeeld in twee hoofdvormen:

  • de schadeverzekering, en
  • de sommenverzekering.

Kenmerkend voor de schadeverzekering is dat een verzekeraar pas tot uitkering hoeft over te gaan als de verzekerde vermogensschade heeft geleden.
In tegenstelling tot de schadeverzekering gaat het bij de sommenverzekering niet om het vergoeden van schade, maar om het doen van een uitkering van de bij het sluiten van de overeenkomst bepaalde som indien het feit plaatsvindt waarvan de uitkering afhankelijk is gesteld.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

Wij assisteren u graag bij problemen die u ondervindt met verzekeraars, zoals bij het afwijzen van schadeclaims of kwesties met betrekking tot betaling van premie.

Uw advocaat is mr. J.A.C. Bruin