Vreemdelingenrecht

 

Het vreemdelingenrecht bestrijkt de regels die betrekking hebben op de rechtspositie van vreemdelingen. De regels hebben betrekking op de toegang, verblijf en verwijdering van vreemdelingen. Omdat het vreemdelingenrecht betrekking heeft op de relatie tussen de overheid en burgers valt het vreemdelingenrecht onder het bestuursrecht.

Een vreemdeling is iemand die niet de Nederlandse nationaliteit bezit of een nationaliteit bezit die daarmee gelijk gesteld wordt.

Het vreemdelingenrecht valt uiteen in twee hoofdgebieden: het reguliere vreemdelingenrecht en het asielrecht.

Bij asielrecht gaat het om vreemdelingen die bescherming zoeken van een staat omdat zij om veiligheidsredenen niet terug kunnen keren naar hun eigen land. Het reguliere vreemdelingenrecht bestrijkt alle gebieden die niet tot het asielrecht horen. Ons kantoor behandelt geen zaken die betrekking hebben tot het asielrecht.

In het menu hiernaast vindt u de gebieden in het vreemdelingenrecht waarmee dit kantoor zich wel bezig houdt.

Wanneer u een negatief besluit hebt ontvangen van de IND of Visadienst is het van belang dat u zich in de bezwaarfase en eventuele beroep fasen zich bij laat staan door een deskundige. Zorg er voor dat u op tijd om bijstand vraagt. De meest gangbare termijn voor het maken van bezwaar is vier weken. Maakt u niet op tijd bezwaar of tekent u niet op tijd beroep aan dan staat de beslissing vast.

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin

 

 

Mocht u een korte vraag hebben op het gebied van vreemdelingenrecht dan kunt u deze ook stellen door gebruik te maken van het onderstaande formulier. Er zal naar worden gestreefd om uw vraag binnen twee werkdagen te beantwoorden.

[contact-form-7 id=”196″ title=”Contact form 1″]