Wij hanteren een concurrerend uurtarief. Tijdens het eerste gesprek zullen duidelijke afspraken worden gemaakt over het te hanteren uurtarief. De uurtarieven van onze advocaten variëren. In sommige procedures, afhankelijk van de aard, kan een vaste prijsafspraak gemaakt worden. Voorafgaand aan de start van onze werkzaamheden wordt u zorgvuldig geïnformeerd over verwachte kosten, honorarium en verwachte werkzaamheden.