Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)

Werknemers die na 2 jaar ziekte meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn, kunnen in aanmerking komen voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing van een aanvraag. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.

 

Uw advocaat is mr. S.L. Sarin