Woekerpolis

WOEKERPOLIS. Het einde is nog niet in zicht.

Het blijft dus om de individuele feiten gaan. Is hiertoe wel of niet de zorgplicht geschonden. Wat had voor het aangaan van de overeenkomst door de professionele aanbieder de Nederlandse consument in kwestie transparant verhaald moeten zijn teneinde gedegen deze consument de gelegenheid te geven te kunnen oordelen of het aangeboden product aan de eigen verwachtingen zou kunnen gaan voldoen.

ARREST VAN HET HOF (Vijfde kamer) 29 april 2015, C‑51/13