Ziektewet (ZW)

De werknemer heeft bij ongeschiktheid tot het verrichten van zijn arbeid als rechtstreeks en objectief medisch vast te stellen gevolg van ziekte recht op ziekengeld.

Wat kan Meijer & Sarin Advocaten voor u betekenen?

  • Bijstand bij het maken van bezwaar tegen een afwijzing van een aanvraag. Het is van belang dat u reeds in de bezwaarfase bijstand krijgt van een deskundige.
  • Bijstand bij het instellen van beroep.